Podczas spotkania w Instytucie Ekumenicznym Bossey w Genewie, Międzynarodowy Komitet Globalnego Forum Chrześcijańskiego (GCF) zagłosował za przedłużeniem kontraktu ks. dr Casely Essamuah na kolejne pięć lat. Dr Essamuah, pierwotnie wyświęcony w Kościele Metodystycznym w Ghanie i z dużym doświadczeniem w służbie Kościołowi ewangelickiemu w Maryland w USA, pełni funkcję sekretarza GCF od lipca 2018 roku.

Dr Essamuah opisuje siebie jako „ewangelicznego i ekumenicznego” i wyraził zarówno radość, jak i podekscytowanie dalszą służbą w Global Christian Forum.

Global Christian Forum to przestrzeń, w której wspólnoty chrześcijańskie gromadzą się, aby budować relacje, poszerzać rozmowy, dzielić się historiami wiary i wspierać wzajemny szacunek. GCF zaprasza wszystkie tradycje w globalnej rodzinie chrześcijańskiej do przyłączenia się do wspólnego dzieła jedności chrześcijan. W GCF reprezentowanych jest wiele światowych wspólnot chrześcijańskich i światowych organizacji chrześcijańskich, w tym Dykasteria ds. Promowania Jedności Chrześcijan, Światowa Wspólnota Zielonoświątkowców, Światowy Alians Ewangeliczny i Światowa Rada Kościołów.

„Przywództwo Casely Essamuah będzie nadal wzbogacać i wzmacniać pracę Global Christian Forum. Wnosi kreatywność, energię i niestrudzone zaangażowanie w budowanie jedności w globalnej społeczności chrześcijańskiej dla dobra naszej misji i świadectwa na świecie. Jesteśmy obdarowani jego służbą, a Międzynarodowy Komitet Globalnego Forum Chrześcijańskiego jednogłośnie poparł odnowienie jego roli sekretarza na nadchodzące pięć lat” – powiedział ks. Wes Granberg-Michaelson, prezes Fundacji Globalnego Forum Chrześcijańskiego.

Ks. Nicta Lubaale, członek Komitetu Personalnego, powiedział: „Dr Essamuah wnosi przywództwo i wizję, których GCF potrzebuje na następne pięć lat. Jest osobą, która łączy się z innymi ludźmi z różnych tradycji kościelnych i działa z pozycji pokory. Dobrze i terminowo komunikuje się, a także dobrze współpracuje z czterema filarami i różnymi nurtami chrześcijaństwa uczestniczącymi w GCF”.

Globalne Forum Chrześcijańskie z niecierpliwością czeka na czwarte globalne spotkanie w Akrze w Ghanie w kwietniu 2024 roku.