Materiały do modlitw i rozważań na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowane zostały przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, przy wsparciu lokalnej społeczności wspólnoty Chemin Neuf (CCN) – katolickiej wspólnoty o charyzmacie ekumenicznym. Broszura w języku polskim została opracowana i wydana przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

Za wstępem:
„Temat, który został wybrany to: „Będziesz miłował Pana, Boga swego… a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27). Bracia i siostry z katolickiej archidiecezji Wagadugu, Kościoły protestanckie, gremia ekumeniczne i CCN w Burkina Faso z dużym zaangażowaniem współpracowały w przygotowaniu modlitw i rozważań, przeżywając to wspólne działanie jako prawdziwą ścieżkę ekumenicznej przemiany.”

Poniższe materiały zawierają m.in. wprowadzenie w tematykę roku 2024 i charakterystykę sytuacji ekumenicznej w Burkina Faso, wskazówki i porządek nabożeństwa ekumenicznego dla osób zaangażowanych w jego przygotowanie, teksty biblijne, rozważania i modlitwy na osiem dni oraz materiały pomocnicze.

Materiały znajdują się w linku poniżej: