Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej.

Konferencja odbędzie się:
8 marca 2024 roku w godzinach 11:00-18:00 w siedzibie Akademii
przy ul. Broniewskiego 48.


Konferencja poświęcona jest przemianom, jakie zachodzą w ruchu ekumenicznym w ostatniej dekadzie. Punktem wyjścia do refleksji, jaką chcemy zaproponować, jest niedawno opublikowane oświadczenie I fazy dialogu luterańsko-pentekostalnego „Duch Pana nade mną”. Jest ono przykładem jak zaangażowanie się tradycji pentekostalnej wpływa na ruch ekumeniczny, zmieniając także sposób realizacji klasycznego formatu dialogu bilateralnego. Wśród referentów na naszej konferencji znaleźli luteranie i chrześcijanie pentekostalni, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie dialogu i powstałe oświadczenie, a także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Zielonoświątkowego w RP, przed którymi postawiono zadanie odniesienia się do ustaleń raportu z lokalnej perspektywy. Program konferencji uzupełnia panel z przedstawicielami polskich organizacji ekumenicznych (Polska Rada Ekumeniczna, Globalne Forum Chrześcijańskie) oraz Kościoła Katolickiego, którzy w ramach dyskusji panelowej zmierzą się z pytaniami o przemiany w ruchu ekumenicznym.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim oraz będzie realizowana w trybie hybrydowym. Osoby chcące wziąć w niej udział poprzez Zoom proszone są o zgłoszenie drogą mailową na adres: teologia@chat.edu.pl do dnia 6 marca. Tylko osobom zgłoszonym zostanie przesłany link umożliwiający udział w konferencji.

UDOSTĘPNIAMY: