Czy zetknąłeś się ze zjawiskiem konwersji w obrębie chrześcijaństwa?
Czy znasz stanowiska i praktyki różnych instytucji kościelnych w tej złożonej i zarazem
delikatnej kwestii?
Czy chciałbyś dowiedzieć się dlaczego to zjawisko występuje oraz jakiego rodzaju uczuć,
dylematów lub problemów doświadczają konwertyci, ich rodziny i wspólnoty kościelne?


Polskie Forum Chrześcijańskie zaprasza Ciebie do udziału w webinarium pt. Konwersja –
wymiar osobisty, społeczny i formalny. Wprowadzeniem do dyskusji będą 20-minutowe
wystąpienia przedstawicieli środowiska katolickiego, ewangelickiego i pentekostalnego.

  1. Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, SAC, KUL: Kościoły wobec konwersji
  2. Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT: Czy konwersja zagraża ekumenizmowi?
  3. Pastor Andrzej Nędzusiak, KBwCh: Konwersja – spojrzenie duszpasterza

    Webinarium odbędzie się online w poniedziałek, 10 czerwca 2024 r.
    godz. 18.00-20.00. Link do spotkania zostanie wysłany po rejestracji
    Dołącz do nas – serdecznie zapraszamy!